AV ei ole yksiselitteinen käsite, sillä ratkaisut vaihtelevat käyttötarkoituksen mukaan

AV-järjestelmällä tarkoitetaan yksinkertaisuudessaan äänen ja kuvan yhdistämiseen tarkoitettua järjestelmää, mistä juontuu myös lyhenne AVaudiovisuaalinen. AV-järjestelmät ovat teknologisia kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat äänen ja kuvan toiston, siirron, jakamisen ja tallentamisen eri tilanteissa.

Ratkaisuja voidaan hyödyntää hyvin laajalti erilaisiin käyttötarkoituksiin kotiteattereista luokkahuoneisiin ja pienestä neuvotteluhuoneesta satojen ihmisten konferenssisaliin. Koska järjestelmien kokoonpanot vaihtelevat hyvinkin suuresti tarpeista ja käyttötarkoituksesta riippuen, AV ei ole niin yksiselitteinen käsite kuin aluksi voisi ajatella.

Tässä blogitekstissä tutustumme muutamiin keskeisiin AV-järjestelmien ominaisuuksiin ja siihen, mitä hyötyjä se antaa yrityksille ja organisaatiolle ammattimaisesti toteutettuna.

AV-järjestelmä toteutetaan tilan tarpeisiin sopivaksi

AV-järjestelmät koostuvat muun muassa

  • äänentoistolaitteista
  • näytöistä tai projektoreista
  • mikrofoneista
  • kaiuttimista
  • kameroista
  • tallentimista
  • ohjausjärjestelmistä.

Näistä voidaan koota tila- ja tarvekohtaisia ratkaisuja esimerkiksi etäneuvotteluja, presentaatioita tai viihde-esityksiä varten. Perusmuodossaan AV-järjestelmä voi olla hyvinkin yksinkertainen, kuten vaikkapa olohuoneen kotiteatterijärjestelmä televisioineen ja kaiuttimineen.

Kun siirrytään suurempiin tilakokonaisuuksiin ja monipuolisempiin käyttötarkoituksiin, AV-järjestelmät ovat kuitenkin huomattavasti monimutkaisempia. Nykyaikaiset AV-järjestelmät sisältävät runsaasti digitaalista teknologiaa ja esimerkiksi langattomia yhteyksiä, joiden avulla äänen ja kuvan siirtäminen sekä hallinta on helppoa ja luotettavaa.

Laadukas AV-järjestelmä suunnitellaan aina tilan ja käyttötarkoituksen mukaan. Kuvaratkaisuksi valitaan tilan koosta ja muodosta riippuen tyypillisesti näyttö, videoseinä tai valkokangas, johon kuva siirretään esimerkiksi USB- tai HDMI-kaapeleilla tai langattomalla yhteydellä. Kuvaan yhdistetään ääni kaiuttimilla, jotka sijoitetaan tilaan nähden sopiville paikoille. Mikäli tilassa täytyy olla mahdollisuus esimerkiksi etä- ja hybridikokouksille, huomioon täytyy ottaa myös kamerat ja mikrofonit sekä niiden toiminnallisuudet.

AV-järjestelmissä voidaan huomioida lisäksi myös yritys- tai organisaatiokohtaisia erityistarpeita. Esimerkiksi kouluissa, virastoissa tai kauppakeskuksissa järjestelmiin voidaan liittää vaikkapa keskusradioratkaisuja tai infonäyttöjärjestelmiä, joilla informaatiota saadaan välitettyä useisiin eri tiloihin samanaikaisesti.

Mitä hyötyjä ammattimaisesti suunniteltu AV-järjestelmä tuo yrityksille?

1. Tehostaa viestintää ja yhteistyötä

Hyvin suunniteltu ja ammattimaisesti toteutettu AV-ratkaisu mahdollistaa selkeän ja laadukkaan viestinnän niin yrityksen tai organisaation sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Se edistää tiedonvälitystä kokouksissa, koulutuksissa ja esityksissä, ja selkeä ääni ja terävä kuva tehostavat informaation jakamista ja sen ymmärrettävyyttä.

Myös yhteistyö eri tahojen välillä on selkeää, vaikka osapuolten välinen matka olisi satoja tai tuhansia kilometrejä. AV-järjestelmät helpottavat etäyhteyksiä ja videokonferensseja, ja työntekijät voivat kommunikoida vaivattomasti keskenään ja jakaa tärkeitä tietoja reaaliajassa. Sujuva AV tehostaa siis myös tiimityöskentelyä, projektien etenemistä sekä lopullista päätöksentekoa.

Summa summarum – toimivien AV-järjestelmien avulla yritykset säästävät niin aikaa kuin rahaakin, ja todennäköisesti myös työntekijät ovat tyytyväisempiä.

2. Mahdollistaa monipuoliset käyttötarkoitukset

Laadukkaat ja monipuoliset AV-laiteratkaisut tuovat joustavuutta erilaisiin tarpeisiin. Etenkin laajemmat AV-järjestelmät voivat hyvinkin sisältää kattavia äänijärjestelmiä, näyttöratkaisuja sekä vaikkapa interaktiivisia tai langattomia laitteita, joiden avulla ne voidaan valjastaa palvelemaan monimuotoisia tarpeita yhdessä ja samassa ympäristössä.

Joustavuuden lisäksi huomionarvoinen hyöty on myös skaalautuvuus. AV-järjestelmän avulla voidaan viestiä niin pienelle ryhmälle kuin suurelle yleisöllekin. Esimerkiksi yritystapahtumissa, seminaareissa tai webinaareissa samaan tilaisuuteen voidaan kutsua satoja osallistujia. Tällainen skaalautuvuus on erityisen hyödyllinen ominaisuus, kun samalla viestillä halutaan tavoittaa suuri määrä ihmisiä.

AV-järjestelmät tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet myös kouluttamiseen. Suuret ja tarkat näytöt sekä laadukas äänentoisto edesauttavat tehokasta tiedonsiirtoa ja oppimista. Koulutukset voidaan myös esimerkiksi tallentaa ja jakaa samalla järjestelmällä myöhemmin toisille työntekijöille.

Vaikka ”konepellin alle” on rakennettu monimutkaisia järjestelmiä, joihin tarvitaan osaamista ja ammattitaitoa, loppukäyttäjän ja laitteiden käytettävyyden yksinkertaisuuden huomiointi on lopulta kaikki kaikessa.

3. Peilaa yrityksen laatua ja ammattimaisuutta

Ajatuksella toteutettu AV-järjestelmä heijastaa myös sitä käyttävän yrityksen tai organisaation omaa ammattimaisuutta. Samalla se antaa ulospäin positiivisen yleiskuvan ja imagon sen tavasta toimia sekä suhtautua teknologian hyödyntämiseen nykypäivän työelämässä.

Korkealuokkainen teknologia antaa asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja henkilöstölle luotettavuutta, varmuutta sekä helppokäyttöisyyttä erilaisiin tilaisuuksiin. Lisäksi ammattimainen esitystekniikka auttaa luomaan vaikuttavia tapahtumia, jotka muistetaan varmasti pitkänkin ajan jälkeen.

en_USEnglish